آزمایشگاه:

 

با توجه به تنوع و گستردگی مواد اولیه و ترکیب این مواد با درصدوزنی متفاوت ودست یابی به یک کامپاند با فرمولاسیون دقیق که بتواند هم خواص مورد نیاز مشتری را تامین نماید و هم با استانداردهای تعریف شده مطابقت داشته باشد نیازمند یک واحد آزمایشگاهی دقیق با دستگاههای مجهز و به روز و نیروهای متخصص میباشد .شرکت سایان بسپار با تجهیز کردن خود با این ابزارها توانایی انجام آزمایشات شیمیایی و فیزیکی مرتبط با صنعت لاستیک را داراست.

 

آزمونهای شیمیایی:

-کروماتوگرافی لایه نازک:TLC

-آنالیز شیمیایی طبق استاندارد ASTM D-297

 

آزمونهای فیزیکی:

-تست سختی مطابق استانداردASTM D-297

-تست کشش مطابق استاندارد ASTM D-412

-تست مقاومت پارگی مطابق استاندارد ASTM D-624

-تست مانایی فشاری مطابق استاندارد ASTM-395

-تست سایش مطابق استاندارد ASTM D-2228

-تست دانسیته مطابق استاندارد ASTM D-297